MediYoga Med Susanne

Mediyoga


Medicinsk YOGA fungerar som terapi då vi gör yogaövningarna långsamt, inkännande och kontrollerat. De är utformade för att öka fysisk flexibilitet, skapa mental avslappning och ge insikt. Andningen spelar en stor roll i yogan, det är ofta en omedveten funktion för det flesta människor och den kan lätt medvetandegöras genom olika andningstekniker som vi gör i mediyogan. Om vi andas djupt och lugnt påverkas vår hälsa och vårt välbefinnande mycket positivt. Andningen speglar våra känslor så att vi andas snabbt om vi är stressade och långsammare när vi är mer avslappnade. Yogan skapar lugn, harmoni, förbättrar sömnen, hormonbalansen, stärker nervsystemet, – bara för att nämna några exempel.


Alla kan göra mediyoga. Välkomna!


Lärare: Susanne Mörfelt
Anmälan: Susanne 0723-032060 susanne.morfelt@gmail.com


Sommar & Skördefest 2019: 120 kr / klass